Conference in Warsaw (Dec. 3-4)

CONFERENCE

Download PDF

Futurismo 1909-2009

December 3-4, 2009
Warsaw, Poland


3 XII 2009: Futurismo – aspekty polityczno-artystycznej odnowy

9.30-10.00 Otwarcie konferencji
Futurismo – postacie rewolucji

10.00 doc. dr hab. Lech Sokół (Instytut Sztuki PAN)
Futuryzm jako rewolucja niedojrzałości

10.30 prof. Emilio Gentile (Univerista’ di Roma “La Sapienza”)
Futurismo: una rivoluzione antropologica anticristiana

11.00 Tomasz Kireńczuk (Uniwersytet Jagielloński)
Teatralizacja przestrzeni miejskiej. Futurystyczny bunt przeciwko instytucjom

11.30-12.00 Dyskusja + przerwa na kawę
Futurismo – projektowanie utopii

12.00 doc. dr hab. Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki PAN)
Obrazy architektury w futurystycznym dyskursie formy i władzy

12.30 dr Maria Elena Versari (University of Rice)
Futurismo e nazionalità negli anni Venti

13.00 dr Marja Härmänmaa (University of Helsinki)
In ricerca dell’uomo del futuro: Marinetti, futurismo e la questione di razza

13.30-13.45 Dyskusja

13.45-15.00 Obiad
Futuryzm w perpesktywach ponowoczesności

15.00 prof. dr hab. Tadeusz Miczka (Uniwersytet Śląski)
Z lotu ptaka. O przeobrażeniach sztuki i ludzkiej komunikacji w świetle refleksji i twórczości pilota-futurysty Fedele Azariego

15.30 Jessica Palmieri (www.italianfuturism.org, New York) – presenting online from NYC!
D. W. Winnicot i Futuryzm

16.00 Przemysław Strożek (Instytut Sztuki PAN)
Afryka + rytmy maszyn + cake-walk + mutropolis. Futurystyczność afroamerykańskiej kultury.

16.30-17.00 Dyskusja

4 XII 2009 : Futurismo Mondiale
Relacje artystyczne: Futurismo – Europa

10.00 prof. Ester Coen (Universita’ degli Studi dell Aquila)
Avanguardia Futurismo

10.30 Ilaria Puri Purini (London Consortium, Tate Modern)
Futurismo e raporti con Germania

11.00 prof. Massimo Prampolini (Universita’ di Salerno)
Prampolini e la Rivista “Noi”

11.30 dr Emilia David (Universita’ di Torino)
Echi e scambi culturali tra il Futurismo e l’avanguardia storica romena: 1909-1930. La
ricezione del Futurismo nel contesto delle avanguardie dell’Europa Centro-Orientale

12.00-12.45 Dyskusja

12.45-14.00 Obiad
Relacje artystyczne: Futurismo – Polska

14.00 prof. dr hab. Cezary Bronowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Szczęśliwa nowoczesność?, czyli elementy wloskiego teatru futurystycznego na
scenach polskich.

14.30 dr Beata Śniecikowska (Instytut Badań Literackich PAN)
Czy polski futuryzm to… futuryzm?

15.00 prof. Giovanna Tomassucci (Universita’ di Pisa)
Tuwim: pierwszy futurysta?

15.30 dr Monika Gurgul (Uniwersytet Jagielloński)
Futuryzm włoski w polskiej prasie

16.00-16.30 Dyskusja oraz zakończenie konferencji
F. T. Marinetti w Warszawie (9 III 1933), Beinecke Library

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: